Vickers FB-19 Mk.I "Bullet"

1:72, Kovozavody Prostejov